2021 was een bijzonder jaar

Het begon in maart 2020 en nu zijn we in de donkere dagen voor kerst 2021 en hadden we een maand geleden nog een redelijk perspectief om grip op corona te krijgen.

Maar nu is omikron op ons pad gekomen waardoor veel onzeker wordt om als vereniging met enige zekerheid een plan te maken.

Toch zal uw bestuur hier spoedig weer een begin mee maken want wij als Vrienden van Veere zien hier erg naar uit om elkaar veilig  en gezellig te ontmoeten tijdens een aansprekend programma.

We troffen het tijdens de Najaarsbijeenkomst  op zaterdag 6 november.

Hierbij hadden we een heel gezellig samenzijn in het Museum Veere tijdens de tentoonstelling over Lucie van Dam met de boeiende lezing van Joost Bakker hierover.

Als afsluiting gebruikten we een Chinees Indische maaltijd die zoals bij dit soort maaltijden gebruikelijk is, ruim voldoende was….

Wanneer uw bestuur weer bijelkaar komt in januari , zal er naast de voorbereideing op de Algemene Ledenvergadering  ook op de agenda staan dat er gezocht moet worden naar enkele nieuwe bestuurders .

Want net als bij de de kabinetformatie moet er regelmatig “nieuw bloed “komen om een  organisatie vitaal te houden.

Graag doe ik een beroep op de leden om hier ook over na te denken en wellicht zich hiervoor beschikbaar te stellen.

Hiermee wil afsluiten en u allen een sfeervolle kerst en mooie jaarwisseling toewensen en dat wij elkaar gezond ontmoeten in het nieuwe jaar.

Joop Wijminga

Voorzitter