Algemene ledenvergadering

De ALV is dit jaar gehouden op 7 maart 2020 in de raadzaal van het stadhuis te Veere.