Veere, zaterdag 6 juni 2020

Beste Vrienden van Veere,

Het is vandaag de éérste zaterdag in juni, traditiegetrouw al decennia lang de dag dat we bij elkaar komen om samen ons Zomercongres te houden. Ons bestuurslid, Monique Cornelis-de Witte had, als activiteitencoördinator binnen het bestuur, een zeer interessant programma samengesteld voor deze dag. Het zou gehouden worden in België in en rond Sint-Niklaas. Alles was al geregeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft zij een tipje van de sluier opgelicht over de inhoud van deze dag. Dit kunt u teruglezen in de notulen van de afgelopen Algemene Ledenvergadering.

Helaas heb ik u op 23 maart j.l. moeten laten weten dat ons zomercongres van vandaag niet kon doorgaan, vanwege de door de regeringen van Nederland en België opgelegde corona maatregelen. De reacties hierop waren,  kort gezegd: jammer, maar begrijpelijk.

Inmiddels zijn de maatregelen door de regering weer iets versoepeld en mag u weer beperkt op reis, bij voorkeur in eigen land. Wat een kans om weer eens een bezoekje te brengen aan ons prachtige Veere, de stad die ons zo na aan het hart ligt (voor zover u dit als lid en bewoner van Veere al niet dagelijks doet). Want juist nu is een wandeling door of rond Veere een genoegen. Was het in afgelopen jaren vaak veel te vol en in het dit voorjaar, toen we binnen moesten blijven, angstwekkend stil en leeg, nu is het aangenaam. Het zal ongetwijfeld snel drukker worden, maar nu ademt de stad nog een zekere rust uit.

Er is het nodige gebeurd in de stad. Onderhoud gepleegd aan het stadhuis en de stadshaven ligt er weer in volle glorie bij na een opknapbeurt, waarbij de historische elementen behouden zijn gebleven. Behalve een wandeling door de stad is ook de vestingroute óm de stad de moeite waard. Met een wandeling met overzetpontjes en een spannende tocht door een donkere gang van de vesting maakt u zich ook bij uw kleinkinderen populair. Wie weet wordt zo de kiem gelegd voor het lidmaatschap van de Vrienden van Veere.

Ons bestuurslid en webmaster Hans Reumer is de laatste hand aan het leggen aan de ontwikkeling van onze website. Op 12 juni heeft hij, samen met onze voorzitter, een afsluitende bespreking met de websiteontwikkelaar, om de laatste puntjes op de i te zetten.

U zult daarna uitgebreid geïnformeerd worden, o.a. over hoe u als lid toegang kunt krijgen tot het uitsluitend voor leden toegankelijke gedeelte.

Met vriendelijke groet, mede namens het Bestuur,

Willem M. Loos  Secretaris.