Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op zaterdag

18 maart 2023