Nieuwsbrief: augustus 2020

Beste vrienden van Veere, Zoals u eerder is medegedeeld is, vanwege de problemen rond het Covid-19 virus, ons Zomercongres dit...