Contact

Vereniging Vrienden van Veere

Van Bourgondiëlaan 52
4351 NS Veere

Betaalgegevens:
IBAN: NL83 RBRB 0852 2254 07
t.n.v. Vereniging Vrienden van Veere

info@vriendenvanveere.nl

https://www.vriendenvanveere.nl