De donkere en koude dagen voor Kerst

Beste Vrienden van Veere,                                                     Middelburg 15 december 2022

Deze donkere en koude dagen voor Kerst zijn tevens een moment om het afgelopen jaar in gedachten opnieuw te beleven.

Weet u nog dat vorig jaar om deze tijd Corona alles overheersend was en dat er werd uitgekeken naar vaccinaties. Begin dit jaar verdween corona daardoor naar de achtergrond gelukkig.

Op 24 februari werden we verrast door de oorlog in Oekraïne die in belangrijkheid de pandemie verving en waar wij nu allen de gevolgen van ervaren, maar konden de “Vrienden van Veere” het gewone leven weer opnemen.

Op 12 maart troffen wij elkaar eindelijk weer tijdens de ALV in het Stadhuis van Veere waarbij de agenda’s van 2020 en 2021 konden worden besproken en afgehandeld.

Hierna sprak de directeur van het Veers museum, Mw. Veronica Frenks hoe wij met onze zintuigen Zeeland in het algemeen en Veere in het bijzonder konden beleven.

Wij sloten de dag af met een diner bij Brasserie de Peperboom.

Het voorjaar was prachtig en op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei had de activiteiten-commissie een zeer geslaagd programma bedacht voor het Zomercongres.

Wij vertrokken vanuit Oostkapelle met de Paardentram om een tocht te maken over een deel van het prachtige Walcheren om met gepaste snelheid dit te bewonderen.
Onderweg stopten we om te lunchen bij Molen d ’Arke en later om een uitgebreide Tea te gebruiken bij het Kaslokaal.

De zomer was mooi maar droog waarbij de klimaatverandering steeds duidelijker werd.

Onze laatste treffen was de Najaarsbijeenkomst op zondag 20 november en stond in het teken van    “De historische Drie van Veere”   n.l. Het Stadhuis, De Grote Kerk en de Schotse huizen.

Hier sloten wij de geslaagde dag af met een maaltijd in de Beeldenzaal van het Veers Museum.

Inmiddels gaat uw bestuur weer aan de gang om de komende ALV voor te bereiden en daar wordt u natuurlijk over geïnformeerd.

Het prachtige Veere heeft al veel geschiedenis ervaren en is van een Handels- en Vissersplaats veranderd in een toeristische bezienswaardigheid met veel klasse en sfeer. Waar vroeger de vissersschepen en vierkant getuigde zeilschepen voeren wordt Veere nu bezocht door grote hoeveelheden jachten. Ook ik geniet van het zicht op Veere als ik met mijn zeilschip Veere passeer.

De oorlog in oost Europa zal voor ons allen niet zonder gevolgen blijven ,maar wij als Vrienden van Veere blijven verbonden middels onze vereniging.

Wellicht heeft u de tv serie gezien die handelt over het rampjaar 1672 die enige overeenkomst heeft met de huidige tijd. Hierbij werd ook Veere getoond met een prominente rol voor Willem 3 van Oranje die met zijn portret getoond wordt in het stadhuis van Veere.

Eind januari van dit jaar heeft onze beschermheer, burgermeester R.J. van der Zwaag ervoor gekozen om zijn functie neer te leggen. Op 17 november heeft de gemeenteraad van Veere Mw. Frederiek Schouwenaar voorgedragen.

Ons ledenaantal staat momenteel op 60 waarbij ongeveer 40 % actief deelneemt aan de programma’s. Een belangrijk punt is betrokkenheid van de leden en het zoeken naar nieuwe leden die met verfrissende ideeën kunnen komen zodat uw vereniging kan blijven bestaan.

Uw bestuur, wat voor een groot deel 3 jaar in functie is zal naast het bedenken van aansprekende programma’s focussen op het werven van nieuwe leden en nieuwe bestuursleden.

Tot slot wenst uw bestuur u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023.

Joop Wijminga

Voorzitter