Nieuwsbrief: augustus 2020

Beste vrienden van Veere,

Zoals u eerder is medegedeeld is, vanwege de problemen rond het Covid-19 virus, ons
Zomercongres dit jaar vervallen.

Hoewel de situatie momenteel nog erg onzeker is, en we er vanuit moeten gaan dat de 1 ½
meter afstand nog wel enige tijd gehandhaafd zal moeten blijven, beraden we ons er toch op
hoe wij als Vrienden van Veere later dit jaar elkaar toch weer eens kunnen ontmoeten.

Vanaf het begin van onze vereniging in 1956 heeft de vereniging zich sterk ingezet voor het
behoud en herstel van de Grote Kerk te Veere. Vooral ons voormalig erelid, Ir. J.Goudeau
heeft, mede vanuit zijn leidinggevende functie bij de Rijksgebouwendienst, zich hier erg voor
ingespannen. Onze vereniging stond dan ook aan de wieg van de oprichting van Delta
Cultureel.

Het zal u dus wel duidelijk zijn dat wij ons als vereniging nog steeds erg betrokken
voelen bij het wel en wee van De Grote Kerk.

Vanaf 4 juli is de “Experience” in de kerk geopend. In het schip van de kerk komen
wisseltentoonstellingen. Op 10 oktober a.s. wordt er gestart met een tentoonstelling van
Folkert de Jong. Wij overwegen, en hebben hier ook al enige voorbereidingen voor getroffen,
om ons najaarscongres op 17 oktober in de kerk te houden. De ruimte is uitermate geschikt
om de benodigde afstand van elkaar te houden. Er wordt gewerkt aan een programma waarin
u meerdere aspecten van de Grote Kerk leert kennen.

Wij hopen u eind augustus een volledig programma te kunnen toesturen, maar u kunt nu vast
de datum in uw agenda plaatsen.

Met vriendelijke groet,
W.M.Loos (secretaris)