Nieuwsbrief: augustus 2021.

Beste vrienden van Veere,

Vanwege het Covid-19 virus hebben wij elkaar al ruim 1½ jaar niet meer in verenigingsverband kunnen ontmoeten. De plannen die we hadden moesten worden afgezet of op de lange termijn worden geschoven. Helaas, maar het mocht en kon niet anders.

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van afgelopen vrijdag 13 augustus geeft ons eindelijk weer de ruimte om bij elkaar te komen. De 1½ meter afstand is dan niet meer noodzakelijk en wij mogen weer met maximaal 75 personen samenkomen. De verwachting is dat vanaf 1 november de beperkingen verder zullen worden versoepeld.

Dit geeft uw bestuur de mogelijkheid om de najaarsbijeenkomst van 2021 weer te laten plaatsvinden. Hier hadden wij al op geanticipeerd en enige tijd geleden hebben we dan ook de beeldenzaal van Museum Veere in De Schotse Huizen laten vastleggen om daar in de middag weer onze bijeenkomst te houden. Dit is op de gebruikelijke datum: de éérst zaterdag van november, dus 6 november 2021. Noteert u deze dag vast in uw agenda. Of de bijeenkomst hier ook daadwerkelijk zal plaatsvinden is nog niet zeker, omdat de inhoud van de bijeenkomst nog door uw bestuur moet worden samengesteld.

Binnenkort hopen wij u hierover meer duidelijkheid te geven en zullen we het programma aan u toesturen.

Wij verheugen ons er op u allen weer in goede gezondheid op 6 november te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

W.M.Loos (secretaris)