Van de voorzitter

Beste Vrienden van Veere,

In aanvulling op de update van 4 augustus informeren wij u graag over twee onderwerpen:

Allereerst over ons contact met de burgemeester.

Op 29 augustus hebben Karin en ik overleg gehad met de burgemeester van Veere, mevrouw Frederiek Schouwenaar.

Zij heeft enthousiast ingestemd met ons verzoek om Beschermvrouwe van onze vereniging te worden. Hiermee zet zij een mooie traditie voort. Onze vereniging wordt immers al vanaf haar oprichting in 1956 gesteund door de burgemeester van Veere als beschermheer of beschermvrouwe. Wij zijn haar voor deze toezegging natuurlijk heel dankbaar, omdat zij daarmee persoonlijk het belang van onze Vereniging voor de stad Veere onderstreept.

Het tweede onderwerp betreft de uitgave van een speciaal boek over de Grote Kerk in Veere.

Tijdens onze bestuursvergadering van 4 augustus werd een ingekomen stuk van uitgeverij Matrijs behandeld. Deze uitgeverij heeft vergevorderde plannen om een boek uit te geven dat de geschiedenis en de ontwikkeling van de Grote Kerk van Veere beschrijft. Voor deze speciale uitgave hebben zij het grootste deel van de financiële middelen van verschillende instanties al toegezegd gekregen. Er resteert nog een gering bedrag en daarvoor hebben zij onder meer onze vereniging benaderd.

Uw bestuur heeft besloten om namens de leden een donatie van 500 euro toe te zeggen.

Naar ons oordeel is een dergelijke toezegging in overeenstemming met de doelstellingen van onze vereniging. Ter informatie voeg ik een bijlage toe met de subsidieaanvraag, waarin u tevens een samenvatting van de geschiedenis van de Grote Kerk kunt lezen.

Graag hopen wij u op onze najaarsbijeenkomst van 4 november weer te mogen verwelkomen. Over het programma, de tijd en locatie wordt u natuurlijk zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Mede namens het bestuur, met hartelijke groet,

Joop Wijminga

Voorzitter