Van de voorzitter

Beste Vrienden van Veere,

 

Bevrijdingsdag doet ons nogmaals beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze moet verdedigd en gekoesterd worden, ook 76 jaar na dato.

Daarnaast is er een andere vorm van bevrijding in de vorm van het vaccin waar we zo naar uit hebben gekeken en die wellicht al in uw arm is geplaatst.

Eindelijk komt er licht aan het einde van de tunnel maar door dat het coronavirus nog niet verslagen is en de temperatuur ook niet echt meewerkt, naast andere factoren, blijven we voorlopig in de greep van dat virus.

Het lijkt de wet van Murphy wel, met verstrekkende gevolgen!

Het zou onverstandig zijn om op korte termijn activiteiten te plannen die naderhand toch weer afgezegd moeten worden.

In dat opzicht hebben we een goed voorbeeld aan de worsteling die het kabinet en het RIVM moet voeren voor een zo veilig mogelijk beleid.

Uw bestuur heeft daarom geoordeeld dat het huidige verenigingsjaar als verloren moet worden beschouwd en dat we ons gaan richten op de Najaar Bijeenkomst in november van dit jaar.

Dan mag het toch wel eens een keertje beheersbaar zijn hopen we.

Als activiteit denken we aan iets in de Grote Kerk van Veere die zeker voldoende ruimte biedt en daar wordt u natuurlijk over geïnformeerd.

Rest mij u een mooie zomer toe te wensen met activiteiten waar u zo naar hebt uitgekeken en hoop u allen te begroeten in Veere ergens in november.

 

Met hartelijke groet

Joop Wijminga

Voorzitter

Middelburg 5 mei 2021