Najaarsbijeenkomst

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor onze najaarsbijeenkomst op:

Zaterdagmiddag 4 november a.s. in De Schotse Huizen

Met de komst van de nieuwe directeur van het Veers Museum, Wim Meijer, wordt een nieuwe focus aangebracht op het historische verhaal van de stad Veere en de wereld.

Het verhaal ontvouwt zich vanaf de bloeitijd van de stad Veere met de Heren van Veere, de Schotse handel en als vestingstad. In later tijd ontstaat de verarming van Veere, komt de visserij tot bloei en komen er kunstschilders naar Veere. Tot in de naoorlogse tijd waarin Veere vooral een culturele en toeristische bestemming krijgt .

Vanuit het bestuur van de Vrienden van Veere zijn we met Wim Meijer in gesprek over hoe we vanuit onze doelstelling kunnen bijdragen aan het versterken van het cultuur-historische verhaal van de stad Veere én de Schotse betrekkingen.

Met zoveel betrokken Vrienden van Veere leek het ons een goed idee om jullie met een interessant programma mee te nemen in deze ontwikkeling. De directeur vertelt het verhaal, er wordt een korte film vertoond en we hebben een demonstratie great kilt georganiseerd.

Het ringrijden en sjeesrijden loopt ook door de eeuwen heen in Veere en behoort tot ons erfgoed. De tijdelijke tentoonstelling in het Veers Museum brengt dit in beeld. Daar sluiten we het inhoudelijke programma mee af.

In de bijlage bij dit bericht vindt u het uitgebreide programma.

Doordat koffie/thee, drankjes, borrelhapjes en het dessertbuffet door de activiteitencommissie van onze vereniging (Chris, Ilse, Marianne) zelf worden verzorgd, kunnen we de prijs voor dit totale arrangement beperkt houden tot slechts € 32,50 per persoon. De proeverij wordt door Corbijn verzorgd.

Indien u in het bezit bent van een Museumkaart, wilt u deze dan a.u.b. meenemen.

Wij nodigen u van harte uit om introducés mee te nemen, teneinde deze met onze vereniging kennis te laten maken. Voorwaarde is wel dat dezelfde introducé slechts 2 x kan worden uitgenodigd. De deelnameprijs voor de introducé bedraagt € 37,50.

De sluitingsdatum voor inschrijving aan deze bijeenkomst is 26 oktober 2023. In verband met de inkopen voor de drankjes en maaltijden en de gemoedsrust van onze activiteitencommissie verzoeken wij u echter ruim voor de sluitingsdatum aan te geven of u deel wilt nemen.

Opgave kan via ons e-mail adres (ver.vriendenvanveere@gmail.com). Graag uw naam, e-mailadres en telefoonnummer vermelden. Indien u met partner en/of introducé komt dit graag ook vermelden.

Uw deelname is definitief door het bedrag over te maken op rekening: NL83RBRB 0852 2254 07 t.n.v. Vereniging Vrienden van Veere, onder vermelding van “najaarsbijeenkomst 2023” en de namen van de deelnemers.

Wij verheugen ons op uw komst en hopen u met velen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur en de activiteitencommissie,

Karin Verkerk

Secretaris