Vooraankondiging ALV en voorjaarsbijeenkomst

Geachte vrienden en vriendinnen van Veere,

Nu de dagen alweer beginnen te lengen en we de balans van het afgelopen verenigingsjaar hebben opgemaakt nodigt het bestuur u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, tevens onze voorjaarsbijeenkomst op:

Zaterdag 23 maart 2024

13.30 uur – 19.00 uur

De locatie is traditiegetrouw het Stadhuis van Veere aan de Markt.

Hier houden we de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend op de ALV volgt een interessante lezing door een gastspreker.

Daarna verplaatsen we ons naar De Schotse Huizen voor een gezellig samenzijn en een afsluitend warm buffet.

De definitieve uitnodiging met de agenda en bijbehorende stukken, evenals het programma van de voorjaarsbijeenkomst worden u in de loop van februari toegezonden.

Veere, d.d. 19 januari 2024